SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
9
0
3
0
1
Hội đồng nhân dân Thứ Tư, 18/07/2012, 08:20

Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm

8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ năm, Cổng Thông tin điện tử Đại biểu dân cử Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn bài Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII của đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII tiến hành khai mạc kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2012). Trước hết, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí trong Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các vị khách mời và các vị Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất.

 

 

Theo chương trình nghị sự, tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

* Nhóm nội dung thứ nhất, xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; xem xét Báo cáo hoạt động, báo cáo giám sát và tham vấn của Hội đồng nhân dân; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh.

* Nhóm nội dung thứ hai, xem xét, thông qua 16 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân:

- Nghị quyết về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

- Nghị quyết về cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 10 “về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

- Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu”.

- Nghị quyết về việc thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khó khăn về nhà ở tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015.

- Nghị quyết về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc quy định chế độ quản lý và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc quy định mức giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc quy định mức chi đối với một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 về quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Bạc Liêu.

- Nghị quyết về việc thực hiện chính sách khen thưởng đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất và giao đất trước thời gian quy định.

- Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2012.

- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016)”.

* Nhóm nội dung thứ ba, Hội đồng nhân dân nghe ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

* Nhóm nội dung thứ tư, nghe Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của xử tri gửi đến kỳ họp; nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư và trả lời ý kiến, kiến nghị của xử tri tại kỳ họp này; Hội đồng nhân dân tiến hành phiên chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại kỳ họp.

* Nhóm nội dung thứ năm, xem xét cho một Đại biểu thôi làm nhiệm vụ Đại biểu; miễn nhiệm một thành viên và bầu bổ sung một thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII.

Thưa các đồng chí và các vị Đại biểu,

6 tháng đầu năm 2012, chúng ta tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách. Do những tác động bất lợi của sự suy giảm kinh tế, việc cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách, nên nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước ít, trong khi nhu cầu mọi mặt của tỉnh ta rất lớn. Do không có ngân sách đáp ứng nên nhiều dự án xây dựng cơ bản phải đình hoãn, không triển khai được. Do điều kiện của một tỉnh nghèo, lợi thế tự nhiên thu hút đầu tư lại không có; lãi suất ngân hàng tuy có giảm, nhưng vẫn còn cao và khó tiếp cận đã dẫn đến nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, có không ít doanh nghiệp phải ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, những diễn biến bất thường của thời tiết đã gây thiệt hại lớn cho người sản xuất muối và một bộ phận người trồng lúa; sâu rầy trên lúa, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đặc biệt là dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa kiểm soát được; mặt khác, giá cả một số mặt hàng, vật tư thiết yếu phục vụ nông nghiệp tăng cao, trong khi giá nông sản giảm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là chế biến, xuất khẩu thủy sản bị đình trệ do ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu… đã làm cho kinh tế của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, những yếu kém của bộ máy, cán bộ chưa được cải thiện nhiều, cho nên công việc của từng ngành, từng cấp tuy đã có tiến bộ hơn so với trước, song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của tỉnh; sự thiếu nhất quán trong chỉ đạo thực hiện của một số ngành, địa phương đối với sự chỉ đạo của lãnh đạo cũng đã làm cho tình hình phát triển không theo định hướng chung, làm chựng lại sự phát triển; tình trạng né tránh không dám quyết đoán,… vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ của các ngành, các cấp đã làm ảnh hưởng đáng kể công việc của tỉnh.

Tình hình yêu cầu khiếu nại của dân mặc dù đã được quan tâm giải quyết, song vẫn còn không ít vụ việc phức tạp, làm cho hệ thống chính trị phải tốn quá nhiều thời gian, công sức để giải quyết, ảnh hưởng và chi phối các công việc khác của tỉnh.

Có thể nói, khó khăn, thử thách đặt ra ngày càng nhiều và tính chất ngày càng phức tạp hơn. Nhưng với sự nỗ lực vượt khó khăn của các ngành, các cấp, của cán bộ, chiến sỹ, của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; sự quyết tâm điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Hội đồng nhân dân, của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh; sự tích cực hoạt động giám sát của các Ban, các cơ quan và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đặc biệt được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể và kịp thời của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nên chúng ta đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đạt được kết quả bước đầu có ý nghĩa.

Hầu hết chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội đều tăng trưởng hơn so với cùng kỳ (kinh tế tăng trưởng 11,8%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt thứ hạng khá của Đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực Nam bộ); một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch, nhất là về văn hóa, y tế, thể thao, du lịch; thu ngân sách đạt 57% kế hoạch cả năm. An ninh được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Các mặt, các lĩnh vực công tác nói chung đều có sự phát triển, có tiến bộ hơn. Đại bộ phận nhân dân phấn khởi.

Tuy nhiên, kiểm điểm nghiêm túc, nếu chúng ta quyết liệt hơn, năng động hơn, nhịp nhàng hơn, đồng lòng hơn, từng ngành, địa phương nỗ lực hơn,… thì kết quả sẽ còn cao hơn.

Nếu phân tích, đánh giá từng chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong 6 tháng qua, chúng ta thấy nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, nhưng so với kế hoạch thì lại quá thấp như: giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 45%, kim ngạch xuất khẩu 44%, giá trị công nghiệp và xây dựng chỉ mới 31% so kế hoạch,…

Mặc dù trong xu thế chung cắt giảm đầu tư công, nhưng do Bạc Liêu là tỉnh nghèo, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, và do nỗ lực của chúng ta, được Trung ương quan tâm nên vốn xây dựng cơ bản năm 2012 được Trung ương bố trí từ nhiều nguồn tương đối khá. Tuy nhiên, việc giải ngân lại quá chậm, đây là biểu hiện sự điều hành của các chủ đầu tư chưa tốt, trong khi nhu cầu công trình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội rất bức xúc.

Còn nhiều công việc rất quan trọng đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và chủ trương, sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa đạt yêu cầu triển khai thực hiện; nhiều khó khăn đặt ra trên các lĩnh vực, nhất là sản xuất, kinh doanh chưa được chỉ đạo khắc phục hiệu quả; các doanh nghiệp của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, nhưng việc hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước chưa nhiều, môi trường đầu tư của tỉnh mất dần tính hấp dẫn.

Công tác giải quyết yêu cầu, khiếu nại của dân mặc dù có nhiều cố gắng, giải quyết được nhiều vụ việc, nhưng vẫn còn không ít vụ, việc bức xúc của người dân chưa được giải quyết kịp thời.

Từ những phân tích nêu trên, chúng ta thấy rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo, thực hiện, song nhìn vào tổng thể kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, chúng ta thấy rằng sự chuyển biến chưa đáp ứng được yêu cầu, khó khăn còn khá lớn, nếu không mạnh dạn nhìn thấy và nổ lực thật lớn, thật quyết liệt, nếu không ra sức thật lớn để bù lại thì nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2012 khó có thể đạt được.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên cần Hội đồng nhân dân đánh giá, tổng kết đầy đủ, với tinh thần khách quan, thẳng thắn.

Thưa các đồng chí và các vị Đại biểu,

Để ban hành được các Nghị quyết mà chương trình nghị sự đã nêu; khắc phục được khó khăn khách quan, sửa chữa được yếu kém chủ quan, tìm ra giải pháp tích cực để lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh phát triển đúng với những điều kiện mà chúng ta có, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của cán bộ và nhân dân, trước tiên, đòi hỏi tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy cao trách nhiệm trước dân và làm việc có chất lượng. Theo hướng đó, tại kỳ họp này tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ động làm rõ các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội mà cử tri và các Đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm cả thành tựu và hạn chế, yếu kém, nhất là làm rõ những nguyên nhân yếu kém, làm cơ sở cho các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận, làm cho cử tri hiểu rõ. Tôi đề nghị các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao trách nhiệm là Đại biểu của dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp, chất vấn những ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, tham gia quyết định các chủ trương mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp./.

Ban Biên tập


Số lượt người xem: 2978 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày