Liên kết web
Thăm dò

null Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác năm 2021

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ sáu, 10/12/2021, 09:30
Màu chữ Cỡ chữ
Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác năm 2021

Năm 2021, Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, tích cực phấn đấu hoàn thành các mặt công tác theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban.

Thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “về công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020” đúng kế hoạch. Triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban “về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào và Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào”. Trong hoạt động giám sát, Ban kinh tế - ngân sách đã tập trung vào các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh,... Trong quá trình tiến hành giám sát, Ban đã chủ động kết hợp việc nghe báo cáo với đi khảo sát thực tế tại cơ sở để có sự so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với các quy định hiện hành của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để từ đó rút ra được những kết luận chính xác và khách quan.

Cùng với công tác giám sát, Ban kinh tế - ngân sách đã thực hiện có hiệu quả công tác thẩm tra. Năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban đã chủ động tham mưu, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung trình tại 03 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, Ban chủ động tham mưu chuẩn bị 34 báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua. Mặc dù số lượng văn bản phải thẩm tra nhiều, thời gian thẩm tra ngắn, nhưng các báo cáo thẩm tra của ban đều đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Các báo cáo thẩm tra của Ban đã đánh giá một cách khách quan, trung thực, đầy đủ về các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương. Báo cáo thẩm tra của Ban là cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về những nội dung mà Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

Ngoài ra, Ban đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp: cho ý kiến trên 15 nội dung theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc cho ý kiến hiệp y thống nhất, phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; phân bổ kinh phí thường xuyên Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021,… đặc biệt đã xử lý kịp thời các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Qua các hoạt động công tác, nhìn chung Ban kinh tế - ngân sách đã cơ bản hoàn thành các chương trình công tác đề ra, trong hoạt động giám sát, thẩm tra, Ban luôn thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm cao. Lãnh đạo và các thành viên trong Ban đã sắp xếp thời gian hợp lý; nghiên cứu sâu các báo cáo, tài liệu; chọn đơn vị giám sát, khảo sát phù hợp nên đã hoàn thành tốt các nội dung giám sát, thẩm tra mà Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao./.                                                                                                     

                                                                                     Mỹ Tiên

Số lượt xem: 524

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn