Liên kết web
Thăm dò

null Ban Pháp chế

Các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thứ hai, 27/07/2020, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Pháp chế

 

BAN PHÁP CHẾ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016) 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: PHAN VIỆT LÂM

- Sinh ngày: 01 tháng 7 năm 1957

- Quê quán: xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh

Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình,

 tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên BTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Di động  : 0918.679563

- Email: lampv@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: BÙI THANH NGUYÊN

- Sinh ngày: 25 tháng 12 năm 1970

- Quê quán: xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh

Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: khu tập thể Tòa án nhân dân tỉnh

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh

 (Phó Ban chuyên trách)

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3956526

+ Di động    : 0913.124979

- Email: nguyenbt@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH QUANG

- Sinh ngày: 21 tháng 8 năm 1959

- Quê quán: xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh

Cà Mau

- Nơi ở hiện nay: khóm 7, phường 8, thành phố

Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh  (Phó Ban

kiêm nhiệm)

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3828271

+ Di động   : 0913.990660

- Email: quangtt@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHI LĂNG

- Sinh ngày: 27 tháng  5 năm 1967

- Quê quán: thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh

Cà Mau

- Nơi ở hiện nay: số 07, đường Nguyễn Thái Học, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh,

Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan    : 0781.3949889

+ Nhà riêng  : 0781.3953959

+ Di động     : 0939.888827

- Email: langnc@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN ÚT

- Sinh năm 1967

- Quê quán: xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh

Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình,

 tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh,

 Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan    : 0781.3824794

+ Nhà riêng  : 0781.3881465

+ Di động     : 0913.665860

- Email: uttv@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: ĐẶNG TIẾN ÚT

- Sinh ngày: 02 tháng 9 năm 1961

- Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Nhà riêng  : 0781.3949955

+ Di động   : 0913.990980

- Email: tienut@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG THỊ NGHI

- Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1962

- Quê quán: phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh

Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 126, đường Đống Đa, khóm 1, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: PCT. Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3955157

+ Di động   : 0913.834267

- Email: nghitt@baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 1153

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn