Liên kết web
Thăm dò

null Ban Văn hóa - Xã hội

Các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thứ hai, 27/07/2020, 15:58
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Văn hóa - Xã hội

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: QUẢNG TRỌNG NINH

- Sinh ngày: 30 tháng 4 năm 1958

- Quê quán: xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 12, đường Lê Lợi, khóm 6, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên BTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3955992

+ Nhà riêng : 0781.3824612

+ Di động    : 0913.892234

- Email: ninhqt@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN NGÔN

- Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1963

- Quê quán: thị trấn Phước Long, huyện Phước Long,

  tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Phước Long, huyện Phước

Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của

HĐND tỉnh (Phó Ban chuyên trách)

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3956525

+ Nhà riêng : 0781.3864222

+ Di động    : 0918.167466

- Email: ngonnv@baclieu.gov.vn

 

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN BÌNH TÂN

- Sinh ngày: 23 tháng 12 năm 1974

- Quê quán: xã Long Điền, huyện Đông Hải,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 107, đường 23/8, khóm 2,

phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

 Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của

HĐND tỉnh (Phó Ban kiêm nhiệm)

- Số điện thoại:

+ Cơ quan    : 0781.3823940

+ Nhà riêng  : 0781.3953408

+ Di động     : 0913.952633

- Email: tannb@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ HOA RY

- Sinh ngày: 11 tháng  4 năm 1976

- Quê quán: xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc

tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan    : 0781.3958131

+ Nhà riêng  : 0781.3829049

+ Di động     : 0913.826001

- Email: rytth@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN HỒNG CHIẾN

- Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 1965

- Quê quán: xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: khóm 3, phường 5, thành phố

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,

Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan  : 0781.3820237

+ Di động   : 0913.747361

- Email: chienth@baclieu.gov.vn

 

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHÍ THIỆN

- Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1966

- Quê quán: xã Phong Tân, huyện Giá Rai,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: đường Xa cảng, khóm 2, phường 7,

  thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3824337

+ Nhà riêng : 0781.3942345

+ Di động    : 0913.990167

- Email: thiennc@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: ĐÀO HOÀNG NAM

- Sinh ngày: 06 tháng 4 năm 1955

- Quê quán: xã Nguyễn Phích, huyện U Minh,

tỉnh Cà Mau

- Nơi ở hiện nay: khu tập thể trường Đại học Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu,

  Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan    : 0781.3211305

+ Nhà riêng  : 0781.3954419

+ Di động     : 0913.892258

- Email: namdh@baclieu.gov.vn

 

 

Số lượt xem: 853

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn