Liên kết web
Thăm dò

null Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ sáu, 23/12/2022, 09:41
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 13/12/2022, kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể:

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030 phải tuân thủ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị bền vững theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Phát triển nhà ở phải đảm bảo công bằng, đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân; phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách; phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, công khai, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở,… Chương trình đề ra chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn:

- Giai đoạn 2021 - 2025: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,82m2 sàn/người (trong đó, tại đô thị đạt 28,4 m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 24,7m2 sàn/người). Nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ trên 96%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ đạt tỷ lệ dưới 4%. Phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 24.350.984 m2 sàn.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 30,0 m2 sàn/người (trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt khoảng 33,0 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt khoảng 28,7 m2 sàn/người). Nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ khoảng 99%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ. Phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 29.361.000 m2 sàn.

Tổng nhu cầu nguồn vốn cần để phát triển nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025 là   28.861,66 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước khoảng 220 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, vốn hỗ trợ, vốn vay và vốn người dân khoảng 28.641,66 tỷ đồng). Giai đoạn 2026 - 2030 là 41.952,06 tỷ đồng (trong đó, vốn doanh nghiệp khoảng 12.821,30 tỷ đồng và vốn người dân khoảng 29.130,76 tỷ đồng). Dự kiến nhu cầu đất ở cần thiết để xây dựng nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 929,63 ha và giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.294,35 ha.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, chương trình đề ra một số giải pháp như: Bố trí quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được duyệt. Tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai để huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; tận dụng, khai thác tối đa nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển nhà ở xã hội; khuyến khích, hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian trong việc góp ý, thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà; rà soát các dự án xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các dự án phát triển nhà ở thực hiện chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản,…

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 584

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn