Liên kết web
Thăm dò

null Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ hai, 12/04/2021, 16:21
Màu chữ Cỡ chữ
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Năm 2021, cùng với sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình theo Hiến định.

Nghị quyết của Quốc hội đã ấn định ngày 23.5.2021 (Chủ nhật) sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là ngày hội của toàn dân, ngày người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi tự tay lựa chọn những người thay mặt mình trong hệ thống cơ quan dân cử. Không những vậy, bầu cử còn là quyền rất quan trọng của mỗi công dân Việt Nam, nếu mỗi người thực hiện quyền này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng ta sẽ có những người đại biểu thực sự xứng đáng, có đức, có tài, vì nước, vì dân.

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Thông qua việc bầu cử này, Nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, HĐND. Vì vậy, việc lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

Trong hệ thống bộ máy Nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Bởi thế, việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để trở thành những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Đối với cử tri, việc tham gia bầu cử là quyền lợi, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu ĐBQH và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND. Như vậy, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Luật cũng quy định cụ thể: Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu và thực hiện bầu cử. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nghị quyết, kế hoạch, văn bản liên tịch của UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã chủ động quán triệt chỉ đạo, kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các công việc nhằm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho công tác bầu cử sắp đến. Đến thời điểm hiện nay, trên cơ sở quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và khung thời gian triển khai các nội dung công việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 01/7/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 09/02/2021 về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBBC triển khai công tác bầu cử; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTQ-BTT ngày 29/01/2021 về việc MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà trong năm 2021. Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 1196

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn