Liên kết web
Thăm dò

null Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh khóa X

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ ba, 27/07/2021, 16:41
Màu chữ Cỡ chữ
Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh khóa X

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; ngày 23/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc ban hành chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh khóa X, cụ thể:

Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào và Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Cá Gành Hào (dự kiến tháng 9/2021).

Ban văn hóa - xã hội giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2019 - 2021 (dự kiến tháng 10/2021).

Ban pháp chế giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2019 - 2021 (dự kiến tháng 9/2021).

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban chủ động xây dựng kế hoạch, trình Thường trực cho ý kiến và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh theo luật định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn giám sát và các cơ quan chịu sự giám sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát có trách nhiệm báo cáo kết quả và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát và các cơ quan của HĐND tỉnh liên quan đến nội dung giám sát./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 1867

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn