Liên kết web
Thăm dò

null HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ tư, 07/04/2021, 11:06
Màu chữ Cỡ chữ
HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Thực hiện văn bản số 4603/BNV-TCBC ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bạc Liêu năm 2021; ngày 30/3/2021, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2021 là 13.999 người, cụ thể:

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 10.062 người; Sự nghiệp Y tế 2.672 người; Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao - Du lịch; Phát thanh - Truyền hình 456 người và Sự nghiệp khác là 809 người.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật; Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

Phòng Công tác HĐND

Số lượt xem: 1129

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn