Liên kết web
Thăm dò

null Hoạt động năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ ba, 13/12/2022, 15:37
Màu chữ Cỡ chữ
Hoạt động năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; các dự thảo nghị quyết khi trình tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ, chặt chẽ; đối với những nội dung lớn, quan trọng đều được trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp. Năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp; thông qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 30 nghị quyết (có 07 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật), trong đó, có một số nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân, như: ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; quy định vùng nuôi chim yến; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia,… Các nghị quyết được ban hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các văn bản  quy phạm pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Như Nguyện phát biểu tại buổi họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ tám

Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, Thường trực, các Ban đã chủ động ban hành chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực và các Ban. Trong năm, đã giám sát 09 chuyên đề liên quan đến những vấn đề bức xúc mà đa số cử tri quan tâm như: công tác bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kết quả thực hiện một số công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp; kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,… Chất lượng báo cáo kết quả giám sát ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ quan điểm của đoàn giám sát về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và đưa ra các kiến nghị về những vấn đề cần tập trung giải quyết, khắc phục.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trước và sau kỳ họp thường lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri bảo đảm đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn, kết hợp cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện tiếp xúc cử tri trên cùng địa bàn ứng cử. Tại điểm tiếp xúc, đều mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn địa phương cùng tham dự để giải thích, trả lời trực tiếp các vấn đề có liên quan do cử tri phản ánh; những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi, giải thích làm rõ một số vấn đề cử tri đặt ra; đồng thời, có một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần phải được các cơ quan chức năng cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình làm rõ thì đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, phản ánh đến kỳ họp. đối với hoạt động tiếp công dân, trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 77 đơn; nội dung khiếu nại, tố cáo đa số liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư; một số đơn có nội dung không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận, xử lý của cơ quan chức năng;...

Ngoài ra, các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, qua đó, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế chủ yếu như: việc chuẩn bị kỳ họp đôi lúc còn bị động về thời gian; một số tài liệu phục vụ kỳ họp không gửi trước cho đại biểu nghiên cứu; nguyên nhân do một số báo cáo, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân chuẩn bị chuyển đến Thường trực, và các Ban còn chậm, chưa đúng quy định về thời gian; chất lượng một số báo cáo và dự thảo nghị quyết chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp còn hạn chế (ý kiến chất vấn còn ít). Việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tập trung chủ yếu là đại biểu chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm tham gia chưa nhiều. Các Tổ đại biểu chưa triển khai chuyên đề giám sát,…

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh là: chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh; ban hành Chương trình hoạt động giám sát chuyên đề năm 2023 của Thường trực và các Ban; cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; chỉ đạo các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và tham gia các hoạt động giám sát; tiếp nhận, xử lý, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền,…/.

N. Hiền

Số lượt xem: 55

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn