Liên kết web
Thăm dò

null Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ hai, 18/10/2021, 11:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Căn cứ kết quả hội nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan về việc thống nhất tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; ngày 15/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X như sau:

- Về nội dung: xem xét cho ý kiến 12 báo cáo do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp trình; xem xét thông qua 22 dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Về thời gian: Dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 08/12/2021 đến ngày 10/12/2021.

Công tác chuẩn bị cụ thể như sau:

+ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

+ Ngày 12/11/2021: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề cương tiếp xúc cử tri để chuyển đến đại biểu.

+ Từ ngày 15 - 17/11/2021: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử.

+ Ngày 19/11/2021: Các Tổ đại biểu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 23/11/2021: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chậm nhất ngày 12/11/2021: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan gửi tất cả các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đến Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức họp thẩm tra. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gửi phiếu chất vấn về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và tiếp tục thực hiện quyền chất vấn của mình đến khi khai mạc kỳ họp.

+ Từ ngày 18 - 26/11/2021: Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra và gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến.

+ Ngày 02/12/2021: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Ngày 15/11/2021: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để rà soát công tác chuẩn bị và quyết định triệu tập kỳ họp, gửi giấy triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của luật.

+ Ngày 03/12/2021: Họp Đảng đoàn và Thường trực Hội đồng nhân dân để kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối; thông qua chương trình chi tiết, phân công phụ trách nội dung kỳ họp và xem xét một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thông tin nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân, cử tri biết theo dõi và tuyên truyền về kỳ họp. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết,… kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp đúng luật, bảo đảm thời gian quy định và có chất lượng.

Các Ban chủ động nghiên cứu và có kế hoạch thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp đã được phân công đúng luật định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân và các Sở, Ngành khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng luật và kịp thời; nhất là các văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 56

Tin đã đưa
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn