Liên kết web
Thăm dò

null Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ tư, 02/11/2022, 10:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Ngày 31/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Kỳ họp sẽ xem xét 18 báo cáo do Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình; xem xét thông qua 22 dự thảo nghị quyết (trong đó, có 11 dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật).

Theo kế hoạch đề ra, ngày 14/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; từ ngày 14 - 16/11/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử; trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Tổ đại biểu, ngày 22/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ chuyển báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét trả lời tại kỳ họp. Chậm nhất ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan gửi tất cả các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đến Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức họp thẩm tra. Từ ngày 17 - 25/11/2022, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra và gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến.

Để chuẩn bị tốt kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân, cử tri biết theo dõi và tuyên truyền về kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp đúng luật, bảo đảm thời gian quy định và có chất lượng; lập dự toán kinh phí, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ họp đúng quy định. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu và có kế hoạch thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp đã được phân công đúng luật định và có chất lượng. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân và các Sở, Ngành khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,…

N. Hiền

Số lượt xem: 238

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn