Liên kết web
Thăm dò

null Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ ba, 23/05/2023, 18:49
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X

Ngày 23/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

Kỳ họp thứ mười diễn ra trong 02 ngày (13 - 14/7/2023); sẽ xem xét 42 báo cáo chuyên đề, báo cáo thẩm tra và báo cáo kết quả công tác theo luật định; xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết chuyên đề như: điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông; nội dung, mức chi trong thực hiện công tác cai nghiện ma túy; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nhân tài tỉnh Bạc Liêu; phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023,… Đoàn ĐBQH sẽ báo cáo trước kỳ họp kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh có thông báo về việc Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền.

Để chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ mười, Thường trực HĐND tỉnh quy định cụ thể các mốc thời gian chuẩn bị như:

- Chậm nhất ngày 09/6/2023: UBND gửi dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 đến Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đề cương tiếp xúc cử tri chuyển đến đại biểu.

- Ngày 12/6/2023: Thường trực HĐND tỉnh gửi triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp đến đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của luật.

- Chậm nhất ngày 13/6/2023: UBND, TAND, VKSND và các cơ quan hữu quan gửi tất cả các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đến Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh để tổ chức họp thẩm tra.

- Từ ngày 19 - 27/6/2023: Các Ban tổ chức họp thẩm tra và gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực HĐND tỉnh để xem xét cho ý kiến.

- Từ ngày 28 - 30/6/2023: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử; ngày 01/7/2023: Các Tổ đại biểu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ngày 03/7/2023: Thường trực HĐND chuyển báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và ngày 11/7/2023: UBND tỉnh gửi báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười đến Thường trực HĐND tỉnh.

- Ngày 10/7/2023: Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ họp để kiểm tra công tác chuẩn bị, thông qua kịch bản chi tiết, phân công phụ trách nội dung kỳ họp và xem xét một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tham mưu Thường trực tổ chức họp báo thông tin nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân, cử tri biết theo dõi và tuyên truyền về kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp đúng luật, bảo đảm thời gian quy định, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật; lập dự toán kinh phí, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ họp đúng quy định,… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBMTTQVN phối hợp với HĐND các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND các cấp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,…

N. Hiền

Số lượt xem: 48

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn