Liên kết web
Thăm dò

null Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ hai, 23/05/2022, 16:15
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

* Về nội dung:

Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, kỳ họp sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 19 nghị quyết quan trọng như: ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phê duyệt Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 2025; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; quy định chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và báo chí; phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh,…

* Về tiến độ thực hiện:

- Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri: ngày 10/6/2022: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề cương tiếp xúc cử tri chuyển đến đại biểu. Từ ngày 14 - 16/6/2022: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử. Ngày 20/6/2022: Các Tổ đại biểu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và ngày 23/6/2022: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét trả lời tại kỳ họp.

- Đối với hoạt động thẩm tra: chậm nhất ngày 14/6/2022: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan gửi tất cả các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đến Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức họp thẩm tra; từ ngày 20 - 30/6/2022: Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra và gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến.

- Dự kiến ngày 15/6/2022: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để rà soát công tác chuẩn bị và quyết định triệu tập kỳ họp, gửi giấy triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Dự kiến ngày 11/7/2022: Đảng đoàn và Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ họp để nghe Văn phòng báo cáo, rà soát công tác chuẩn bị lần cuối; thông qua kịch bản chi tiết, phân công phụ trách nội dung kỳ họp và xem xét một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

* Về tổ chức thực hiện:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh các công việc như: Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân, cử tri biết theo dõi và tuyên truyền về kỳ họp. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết,… kiểm tra, đôn đốc, hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp đúng luật, bảo đảm thời gian quy định. Gửi giấy triệu tập kỳ họp đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; giấy mời và những văn bản cần thiết có liên quan đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các Sở, Ngành liên quan và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết khác bảo đảm kỳ họp diễn ra an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu và có kế hoạch thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp đã được phân công.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân và các Sở, Ngành khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp bảo đảm đúng luật, kịp thời gian, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                            N. Hiền

Số lượt xem: 131

Tin đã đưa
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn