Liên kết web
Thăm dò

null Kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ sáu, 10/12/2021, 09:32
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; trong năm 2021, Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản đã hoàn thành tốt các mặt công tác có liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo đó, Ban đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản có liên quan và thành lập Đoàn giám sát tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề “Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019”; chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban “về việc chấp hành pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2019 - 2021”. Nhìn chung, công tác tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật; phạm vi, đối tượng giám sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; báo cáo kết quả giám sát được xây dựng đúng tiến độ và có chất lượng.

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Đối với hoạt động thẩm tra, Ban pháp chế đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong năm, Ban đã tổ chức thẩm tra 12 báo cáo của các ngành chức năng có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả công tác của các cơ quan tư pháp và 02 dự thảo nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2022, quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân được Ban thực hiện đúng quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Ban pháp chế đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý 84 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả đã ban hành 60 văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; trả lời, hướng dẫn công dân 07 đơn; lưu, theo dõi 17 đơn do gửi nhiều lần, trùng nội dung, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Ban pháp chế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, như: Thành viên của Ban pháp chế phần lớn kiêm nhiệm, quỹ thời gian dành cho hoạt động của Ban còn ít; công tác tiếp công dân thực hiện chưa đảm bảo quy định pháp luật do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định, năm 2022, Ban pháp chế tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Nghiên cứu đổi mới các hoạt động của Ban pháp chế, bảo đảm thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Ban theo quy định pháp luật; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban đến các thành viên; Tích cực, chủ động tham gia chuẩn bị tốt nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp; Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân khi được phân công; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện giám sát chuyên đề của Ban pháp chế: về việc chấp hành pháp luật trong công tác tuyển dụng, quản lý và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021”; Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định,…

                                                                                                              Thiện Lương

Số lượt xem: 1190

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn