Liên kết web
Thăm dò

null Kết quả hoạt động năm 2021 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ sáu, 10/12/2021, 09:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả hoạt động năm 2021 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2021, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và của Ban đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệu quả các hoạt động giám sát, thẩm tra; thực hiện hoàn thành chương trình công tác đã đề ra.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của Ban trong tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoạt động thẩm tra được Ban chú trọng, chất lượng thẩm tra tiếp tục được nâng lên. Theo sự phân công của Thường Trực Hội đồng nhân dân tỉnh, để chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã chủ trì thẩm tra 09 dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội còn tham gia với Ban kinh tế - ngân sách và Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo tính khách quan, làm rõ được cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, những nội dung phù hợp, chưa phù hợp, đồng thời, nêu rõ quan điểm của Ban, qua đó giúp đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm thông tin để thảo luận và đi đến quyết định tại kỳ họp.

Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao phát biểu tại buổi họp thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Cùng với công tác thẩm tra, Ban văn hóa - xã hội đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát. Hoạt động giám sát của Ban cơ bản bám sát với chương trình, kế hoạch đề ra và tuân thủ đúng theo quy định của Luật. Năm 2021, Ban đã xây dựng kế hoạch, thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề của Ban: “về công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2020”; “việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2019 - 2021” và tiến hành giám sát ở một số Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân một số xã. Thông qua giám sát, Ban đã có báo cáo đánh giá đúng thực trạng, những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực bảo trợ xã hội tại các đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị đến các ngành, các cấp xem xét giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, Trưởng ban và Phó Trưởng ban tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ của Ban, các thành viên của Ban thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham dự khá đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri, thẩm tra dự thảo nghị quyết và tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân đúng quy định.

Năm 2022, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và tất cả các ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban; tập trung khắc phục hạn chế trong hoạt động hiện nay, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh; góp phần vào hoạt động chung của Hội đồng nhân dân tỉnh./.                                                                                                                           

            Mỹ Tiên

Số lượt xem: 968

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn