Liên kết web
Thăm dò

null Những kết quả nổi bật của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ sáu, 15/07/2022, 13:30
Màu chữ Cỡ chữ
Những kết quả nổi bật của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; sự điều hòa của Thường trực; sự cộng tác, phối hợp chặt chẽ của các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành liên quan; sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và thành viên Ban, hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách đã đạt được một số kết quả nổi bật:

Trưởng ban kinh tế - ngân sách Hồ Thị Tuyết Nhung phát biểu tại cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm

Trong hoạt động thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách đã chủ động tham mưu, phối hợp với các Ban, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Theo đó, Ban đã chủ trì tổ chức thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết và 03 báo cáo trình Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua. Trong quá trình thẩm tra, lãnh đạo Ban luôn chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban nghiên cứu các văn bản, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thẩm tra để tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra những vấn đề cốt lõi, bất hợp lý, không khả thi cần phải giải quyết; đồng thời, cũng nêu được những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị yêu cầu Ủy ban nhân dân và các cơ quan soạn thảo giải trình những vấn đề còn chưa rõ, chưa thống nhất tại cuộc họp thẩm tra. Vì vậy, báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, có nhiều nội dung mang tính phản biện cao, làm cơ sở cho đại biểu Hội đồng nhân dân có thêm thông tin trong việc thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách đã chủ động phối hợp với lãnh đạo các Ban và Văn phòng tham mưu Thường trực tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2021” đúng theo kế hoạch đề ra. Tổ chức giám sát chuyên đề của Ban “về tình hình, kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác sử dụng dự án Khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh”.

Nhìn chung, Ban kinh tế - ngân sách đã thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai các chuyên đề giám sát đảm bảo đúng quy định, xây dựng báo cáo kết quả giám sát đúng tiến độ, có chất lượng. Kết quả giám sát đã đánh giá đúng thực trạng, những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời, kiến nghị giải pháp để các ngành, địa phương khắc phục và chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Đạt được kết quả trên trước hết là sự nỗ lực năng động trong quá trình hoạt động, ý thức trách nhiệm trước cử tri, trước Hội đồng nhân dân của các thành viên Ban. Mặt khác, Ban biết mở rộng hoạt động, khai thác và phát huy cao trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm của các tổ chức có liên quan tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện như: tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; tăng cường hoạt động khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng, các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, đúng quy định đối với những công việc phát sinh giữa 02 kỳ họp liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách; tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, tổ chức thực hiện; tham dự các buổi tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và ở các đơn vị địa bàn nơi ứng cử; tích cực tham gia đóng góp xây dựng pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân; theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực Ban phụ trách,.../.

             

           Mỹ Tiên

Số lượt xem: 155

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn