Liên kết web
Thăm dò

null Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ sáu, 23/12/2022, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 11/2022//NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10% - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 68 triệu đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.720 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3.650 tỷ đồng; Số doanh nghiệp thành lập mới 350 - 400 doanh nghiệp; Sản lượng thủy sản 507.000 tấn; Sản lượng lúa 1.200.000 tấn; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 01 tỷ USD; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 69,43%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 80,81%; Số bác s trên vạn dân đạt 11,5 bác sỹ; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 73,3%,…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu:

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

- Tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao. Phát triển các sản phẩm OCOP, tạo thương hiệu riêng, đặc trưng cho từng địa phương. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi và thu hút các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh.

- Phát triển thị trường nội địa và thực hiện các giải pháp khuyến khích tiêu dùng; tăng cường công tác xúc tiến thương mại. Quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất để tạo ra nguồn hàng ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, xử lý kịp thời các hành vi mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Kiên quyết ngăn chặn triệt để hành vi bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu, các hành vi vi phạm về giá trong thu mua nguyên liệu và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Tích cực mời gọi đầu tư, phát triển các khu, tuyến du lịch sinh thái ven biển, các dự án kết hợp điện gió với du lịch và dịch vụ giải trí cao cấp ven biển. Nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; bảo đảm đồng bộ quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoạt động xây dựng. Thúc đẩy phát triển liên kết kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị. Đẩy nhanh triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt.

- Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả về đất đai, nhất là quản lý đất công; tăng cường công tác quản lý tài nguyên; thực hiện lồng ghép các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp. Quan tâm mời gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các cụm xử lý rác tại các huyện, thị xã, thành phố theo quy hoạch.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư; rà soát những dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước và ngoài ngân sách Nhà nước đã có chủ trương đầu tư, nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm để có hướng xử lý.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Quản lý chặt chẽ các nguồn chi, phải triệt để tiết kiệm, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Trung ương; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cấp tín dụng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bệnh, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế. Đẩy mạnh đào tạo nghề đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế và giải quyết việc làm cho lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số và các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Quyết liệt triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

- Tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của công dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; các cấp, các ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp giám sát và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết./.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 544

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn