Liên kết web
Thăm dò

null Quy định định mức phân bổ và mức chi cho một số nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 15/12/2022, 08:17
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định định mức phân bổ và mức chi cho một số nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới hoặc thay thế: Cấp tỉnh 30.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 15.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 10.000.000 đồng/văn bản.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân mới hoặc thay thế: Cấp tỉnh 20.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 10.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 8.000.000 đồng/văn bản.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung: Cấp tỉnh 24.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 12.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 8.000.000 đồng/văn bản.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung: Cấp tỉnh 16.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện 8.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 6.000.000 đồng/văn bản.

Định mức này dùng để chi cho các hoạt động cụ thể như: chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản; chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (như: tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Bản tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý,…); báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, thành viên hội đồng thẩm định, báo cáo tham luận; báo cáo đánh giá tác động chính sách; soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản của cơ quan thẩm định, thẩm tra; chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, tờ trình văn bản, dự thảo văn bản; chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị và họp báo,…

Định mức chi cho các nội dung này là mức chi tối đa; căn cứ điều kiện thực tế và dự toán ngân sách được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể quyết định mức chi từng nội dung cụ thể thấp hơn mức chi này để đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định không ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã xây dựng xong hoặc dừng lại không xây dựng tiếp thì cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản được phép thanh, quyết toán phần kinh phí đã thực hiện tương ứng theo quy định về nội dung chi, mức chi tại quy định này trên cơ sở chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định của pháp luật./.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 649

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn