Liên kết web
Thăm dò

null Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 15/12/2022, 08:15
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội”; ngày 13/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Đối tượng áp dụng gồm các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 360.000 đồng/tháng và mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được thực hiện tương ứng, bằng mức trợ giúp xã hội được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp quản lý của Luật Ngân sách Nhà nước.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 435

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn