Liên kết web
Thăm dò

null Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 15/12/2022, 08:13
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) thống nhất thông qua quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

* Đối tượng áp dụng: Cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em khóm, ấp; Tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý và sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em; chi khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

* Mức hỗ trợ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em: 300.000    đồng/người/tháng.

* Các chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, gồm:

- Chính sách duy trì vững chắc mức sinh thay thế:

+ Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, thưởng kèm 20.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn thực hiện 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 02 con. Thời gian đánh giá việc xét khen thưởng lần đầu vào năm 2026 và xét hàng năm vào những năm tiếp theo.

+ Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thưởng kèm 40.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn có 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con sinh đủ 02 con. Thời gian đánh giá việc xét khen thưởng lần đầu vào năm 2028 và xét hàng năm vào những năm tiếp theo.

+ Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng tiền viện phí cho phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi, không vi phạm chính sách dân số.

-  Chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh:

+ Xã, phường, thị trấn đạt 100% ấp, khóm có quy ước nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh được đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị , thành phố khen thưởng một lần bằng hình thức Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

+ Cặp vợ chồng sinh đủ 02 con một bề, có cam kết không sinh thêm con, chấp hành tốt chính sách dân số và thực hiện tốt việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan được đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị , thành phố khen thưởng một lần bằng hình thức Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Chính sách nâng cao chất lượng dân số:

+ Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số theo giá dịch vụ y tế hiện hành tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

+ Hỗ trợ chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sơ sinh cho trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số theo giá dịch vụ y tế hiện hành tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

+ Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và chỉ thưởng kèm một lần 10.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ.

+ Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cho cộng tác viên dân số thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh; người cao tuổi tham gia khám sức khỏe định kỳ.

* Về nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hỗ trợ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em: Bố trí từ định mức chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình và trẻ em hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

- Kinh phí khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số được bố trí từ nguồn sự nghiệp y tế, dân số và gia đình hàng năm của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 509

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn