Liên kết web
Thăm dò

null Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 19/08/2021, 11:04
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

* Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân.

* Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân:

- Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân).

- Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân, mức chi 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân, mức chi thù lao 15.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn, nhưng không quá 400.000 đồng/người/tháng.

* Mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân:

- Chi tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú, nhưng không có khả năng chi trả trong những ngày đi đường 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú với mức 3.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

* Nguồn kinh phí thực hiện gồm: NSNN bố trí kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị, địa phương theo phân cấp NSNN hiện hành; Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 664

Tin đã đưa
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn