Liên kết web
Thăm dò

null Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 15/12/2022, 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:

a) Chức danh (có 03 chức danh): Bí thư Chi bộ khóm, ấp; Trưởng khóm, ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp.

b) Số lượng: Khóm, ấp bố trí không quá 03 người (được hưởng phụ cấp hàng tháng).

2. Bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 2 Điều 1 như sau:

e) Việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp được thực hiện theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

a) Mức bồi dưỡng hàng tháng đối với các chức danh (Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Nông dân) là 900.000 đồng/tháng.

b) Mức bồi dưỡng hàng tháng đối với chức danh Chi hội trưởng Người cao tuổi là 500.000 đồng/tháng.

c) Chức danh Phó Trưởng khóm, ấp (phụ trách an ninh trật tự) tùy theo tình hình thực tế địa phương bố trí Ấp đội trưởng (quân sự) hoặc Đội trưởng Đội dân phòng (đối với ấp thuộc xã), Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố (đối với khóm thuộc phường, thị trấn) kiêm nhiệm. Trường hợp nếu cả 03 chức danh này không kiêm nhiệm được thì có thể bố trí người trực tiếp tham gia công việc ở khóm, ấp (Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Nông dân, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh) kiêm nhiệm. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm được hưởng thêm 150.000 đồng/tháng.

d) Mức bồi dưỡng hàng tháng đối với các chức danh tại điểm a, b và c khoản này đảm bảo chi từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Những nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

N. Hiền (tổng hợp)

Số lượt xem: 450

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn