Liên kết web
Thăm dò

null TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ bảy, 17/07/2021, 10:52
Màu chữ Cỡ chữ
TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

Description: F:\ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA X\63 ngo vu thang_curves.jpg

                                      

 

Họ và tên: NGÔ VŨ THĂNG - TỔ TRƯỞNG

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân

Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1980

Quê quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Số 6/124, Đê Rạch Thăng, khóm 8, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/7/2006

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.752036

 

Description: C:\Users\VT\Downloads\PHƯỚC- Phạm Thành Phước- HĐND TỈNH.jpg

                                      

 

Họ và tên: PHẠM THÀNH PHƯỚC - TỔ PHÓ

Chức vụ: Phó ban pháp chế của HĐND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1978

Quê quán: Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Số 120, QL1A, khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 02/11/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.458978

 

Description: F:\TÀI LIỆU\ẢNH\Ảnh Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX\Lê Tấn Cận.jpg

                                      

 

Họ và tên: LÊ TẤN CẬN

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 19/05/1968

Quê quán: Xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Số 121/4, Bà Huyện Thanh Quan, khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 08/10/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0939.002070

 

Description: F:\ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA X\Tạ Trung Dũng.jpg

                                      

 

Họ và tên: TẠ TRUNG DŨNG

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1966

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Nơi ở hiện tại: Số 06, Trần Văn Ơn, khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 02/9/1989

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.848666

 

Description: F:\ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA X\67 huynh chi nguyen_curves.jpg

                                      

 

Họ và tên: HUỲNH CHÍ NGUYỆN

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 21/07/1972

Quê quán: Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Số 35B/4, Trần Huỳnh, khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2001

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0918.773777

 

Description: F:\ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA X\ẢNH\62 ho thi tuyet nhung_curves.jpg

                                      

 

Họ và tên: HỒ THỊ TUYẾT NHUNG

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1977

Quê quán: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: số 39/4H, Hẻm 5, Trần Phú, khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.099030

Số lượt xem: 1155

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn