Liên kết web
Thăm dò

null Tổ Đại biểu Huyện Đông Hải

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thứ sáu, 04/09/2020, 17:45
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ Đại biểu Huyện Đông Hải

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÔNG HẢI

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ HIỀN (Tổ trưởng)

- Sinh ngày: 10 tháng 7 năm 1955

- Quê quán: xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Bí thư huyện Đông Hải

- Số điện thoại: 0913.892383

- Email: hienl@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN BÌNH TÂN (Tổ phó)

- Sinh ngày: 23 tháng 12 năm 1974

- Quê quán: xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 107, đường 23/8, khóm 2, phường 7,  

   thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
   Tỉnh ủy

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3823940

                 + Nhà riêng : 0781.3953408

                 + Di động    : 0913.952633

- Email: tannb@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: HỒ KHẢI HOÀNG

- Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1955

- Quê quán: xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: đường Hàm Nghi, phường 5,                   

   thành phố Bạc Liêu,  tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Bộ đội

- Chức vụ: Ủy viên BTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy  

  Quân sự tỉnh

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3823852

                 + Di động    : 0918.036427

- Email: hoanghk@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ ÁI NAM

- Sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1963

- Quê quán: xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải,               

   tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 14/2, đường Hòa Bình, phường 7,       

   thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3823828

                 + Nhà riêng : 0781.3822421

                 + Di động    : 0913.892238

- Email: namlta@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: BÙI THANH NGUYÊN

- Sinh ngày: 25 tháng 12 năm 1970

- Quê quán: xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: khu tập thể Tòa án nhân dân tỉnh

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3956526

                 + Di động    : 0918.124979

- Email: nguyenbt@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH QUANG

- Sinh ngày: 21 tháng 8 năm 1959

- Quê quán: xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời,
   tỉnh Cà Mau

- Nơi ở hiện nay: khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau,      

   tỉnh Cà Mau

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3828271

                 + Di động    : 0913.990660

- Email: quangtt@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HUY THÁI

- Sinh ngày: 13 tháng 3 năm 1968

- Quê quán: xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Nơi ở hiện nay: số 19, đường Phạm Ngọc Thạch,
   khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3958782

                 + Nhà riêng : 0781.3828777

                 + Di động    : 0913.861420

- Email: huythai@baclieu.gov.vn

 

 

Số lượt xem: 896

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn