Liên kết web
Thăm dò

null Tổ Đại biểu Huyện Giá Rai

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thứ sáu, 04/09/2020, 17:48
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ Đại biểu Huyện Giá Rai

 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN GIÁ RAI

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

- Họ và tên khai sinh: VƯƠNG PHƯƠNG NAM (Tổ trưởng)

- Sinh ngày: 16 tháng 01 năm 1966

- Quê quán: xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Giá Rai

- Số điện thoại:

                 + Nhà riêng : 0781.3851892

                 + Di động    : 0949.464949

- Email: namvp@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN NGÔN (Tổ phó)

- Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1963

- Quê quán: thị trấn Phước Long, huyện Phước Long,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Phước Long, huyện Phước Long,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3956525

                 + Nhà riêng : 0781.3864222

                 + Di động    : 0918.167466

- Email: ngonnv@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: HUỲNH MINH HOÀNG

- Sinh ngày: 05 tháng 02 năm 1963

- Quê quán: xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 227, đường 23/8, khóm 2, phường 8,

  thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Số điện thoại:

                 + Nhà riêng : 0781.3822740

                 + Di động    : 0913.990961

- Email: hoanghm@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: PHAN HÙNG VIỆT

- Sinh ngày: 12 tháng 02 năm 1960

- Quê quán: xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải,

   tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 61, đường Lý Thường Kiệt, phường 3,

   thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3824356

                 + Nhà riêng : 0781.3820526

                 + Di động    : 0913.892198

-     Email: vietph@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: HUỲNH HỮU THÍCH

- Sinh ngày: 01 tháng 5 năm 1960

- Quê quán: xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 34, đường Bà Huyện Thanh Quan, khóm 2,

   phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3953264

                 + Nhà riêng : 0781.3824598

                 + Di động    : 0913.892264

- Email: thichhh@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHÍ THIỆN

- Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1966

- Quê quán: xã Phong Tân, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: đường Xa cảng, khóm 2, phường 7,

   thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và

  Du lịch

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3824337

                 + Nhà riêng : 0781.3942345

                 + Di động    : 0913.990167

- Email: thiennc@baclieu.gov.vn

 

- Họ và tên khai sinh: PHẠM TRUNG HIẾU

- Sinh ngày: 15 tháng 01 năm 1957

- Quê quán: xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời,

   tỉnh Cà Mau

- Nơi ở hiện nay: số 319, đường 23/8, khóm 3, phường 8,    

   thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Số điện thoại:

                 + Cơ quan   : 0781.3824034

                 + Nhà riêng : 0781.3958888

                 + Di động    : 0947.218888

- Email: hieupt@baclieu.gov.vn

 

 

Số lượt xem: 915

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn