Liên kết web
Thăm dò

null TỔ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ sáu, 04/09/2020, 05:30
Màu chữ Cỡ chữ
TỔ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Tr%C3%A0%20V%C4%83n%20B%E1%BA%AFc.jpg

                                      

 

Họ và tên: TRÀ VĂN BẮC (Tổ trưởng)

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bạc Liêu

Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1963

Quê quán: Xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/10/1983

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.036388

Email: bactv@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Ng%C3%B4%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BA%ADt.jpg

 

Họ và tên: Ngô Thành Thật

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1961

Quê quán: Xã Long Hòa, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/1985

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Cảnh sát nhân dân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990033

Email: baclieu@canhsat.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A0nh%20Trung.jpg

 

Họ và tên: Dương Thành Trung

Chức vụ: 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1961

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 23/02/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990107

Email: trungdt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Cao%20Xu%C3%A2n%20Thu%20V%C3%A2n.jpg

 

Họ và tên: Cao Xuân Thu Vân

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1970

Quê quán: Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 14/01/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.945927

Email: vancxt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ng%C3%B4n.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGÔN

Chức vụ: Trưởng Ban văn hóa - xã hội

Ngày, tháng, năm sinh: 09/5/1963

Quê quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/02/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.167466

Email: nguyenvanngon@baclieu.gov.vn 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/L%C6%B0u%20Ho%C3%A0ng%20H%C3%A0.jpg

 

Họ và tên: Lưu Hoàng Hà

Chức vụ: 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1964

Quê quán: Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/3/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.893432

Email: 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/Phan%20Nh%C6%B0%20Nguy%E1%BB%87n.jpg

Họ và tên: Phan Như Nguyện

Chức vụ: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1976

Quê quán: Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/3/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.124336

Email: nguyenpn@baclieu.gov.vn

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/%C4%90BH%C4%90ND/Kh%C3%B3a%20IX/T%C3%B4%20Vi%E1%BB%87t%20Thu.jpg

 

Họ và tên: Tô Việt Thu

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1976

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/7/2004

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0908.909879

Email: 

Số lượt xem: 1685

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn