Liên kết web
Thăm dò

null Tổng kết hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ năm, 01/04/2021, 07:49
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban kinh tế - ngân sách hoạt động chất lượng và có hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu “đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của Hội đồng nhân dân các cấp” mà Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ; thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ luật định, nhất là công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết, thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát các lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ và đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên giữa các thành viên trong Ban, phối hợp chặt chẽ với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực và Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân cấp huyện.

Hoạt động của Ban nói chung và hoạt động của từng thành viên trong Ban đều được đánh giá cao qua chất lượng báo cáo giám sát, thẩm tra và chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh,… tạo được dư luận đồng tình ủng hộ, các ý kiến của Ban và của các thành viên đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, mỗi thành viên phụ trách một số lĩnh vực theo vị trí, điều kiện và công tác chuyên môn. Ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Về tham gia quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương, Ban đã chủ động tham mưu, phối hợp với các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, tổ chức thẩm tra, tham mưu chuẩn bị 136 báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua một số chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

Việc thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Ban bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ, bảo đảm thể chế hóa đúng đắn, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính khả thi và thống nhất của dự thảo nghị quyết; chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban ngày càng được nâng lên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về hoạt động giám sát, khảo sát, thực hiện nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng chuyên đề giám sát ngay từ đầu năm nhằm sắp xếp, bố trí thời gian, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin, lựa chọn hình thức giám sát cho phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp về thời gian và đối tượng giám sát. Chương trình, kế hoạch giám sát được Ban triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian, quy trình theo luật định. Hình thức giám sát, phạm vi và thành phần Đoàn giám sát luôn được đổi mới, khoa học và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Kết quả trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban kinh tế - ngân sách đã chủ trì, phối hợp với các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát 18 chuyên đề; trong đó, giám sát theo kế hoạch 15 chuyên đề và qua phản ánh của cử tri, Ban tham mưu đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung 03 chuyên đề; tổ chức 06 cuộc khảo sát phục vụ hoạt động thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh; Hầu hết báo cáo kết quả giám sát đều được ban hành đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu đề ra; đánh giá đúng thực trạng, những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời, kiến nghị giải pháp để các ngành, địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện chất lượng và hiệu quả hơn. Nhìn chung, các kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiêm túc triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực.

 Bên cạnh đó, Ban kinh tế - ngân sách đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự nỗ lực trong hoạt động, ý thức về trách nhiệm trước cử tri, trước Hội đồng nhân dân của các thành viên Ban. Mặt khác, Ban đã mở rộng hoạt động, khai thác và phát huy cao trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm của các tổ chức có liên quan tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thường trực Hội đồng nhân dân, sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, bố trí chuyên viên tham mưu, phục vụ cho Ban trong nhiệm kỳ qua. Sự phối hợp hiệu quả giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp là yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Một số kinh nghiệm công tác như sau: Luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng đoàn và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân để chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp; công tác thẩm tra luôn thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban đối với những vấn đề cụ thể, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; công tác giám sát, khảo sát không dàn trải, không trùng lắp, không chạy theo số lượng mà chú trọng đến chất lượng và hiệu quả; từng thành viên Ban phải nỗ lực, tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử, phải tâm huyết, bản lĩnh, có chính kiến, quan điểm rõ ràng về các vấn đề cử tri quan tâm để khi tham gia vào các hoạt động thảo luận, chất vấn, biểu quyết thông qua nghị quyết,… có chất lượng và khả thi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, xứng đáng với sự mong đợi, gửi gắm của đông đảo cử tri./.

                                                                                                            Mỹ Tiên

Số lượt xem: 819

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn