Liên kết web
Thăm dò

null Tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ tư, 31/03/2021, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban văn hóa  - xã hội đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Các thành viên của Ban đã tích cực hoạt động, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào nội dung của các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã chủ động xây dựng thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực phù hợp với điều kiện công tác của mỗi thành viên; luôn tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện tốt quy chế hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ban thường xuyên nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và hiệu quả, góp phần cùng tập thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng giám sát, khảo sát, tổ chức các đợt giám sát chuyên đề theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và theo yêu cầu của các Ủy ban của Quốc hội đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các cuộc giám sát của Ban được chú trọng nâng cao về chất lượng và hiệu quả, thực hiện với quy trình chặt chẽ, khoa học, chuyên đề giám sát bao quát được các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nhiều đề xuất, kiến nghị của Ban được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết, các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất, có biện pháp thực hiện đem lại nhiều kết quả, góp phần tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Ban văn hóa - xã hội đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình 11 kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; đồng thời thực hiện tốt chức năng thẩm tra các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp bảo đảm thời gian, chất lượng, đúng luật định. Ban đã tổ chức thẩm tra 22 báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức 09 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch,.. và chủ trì phối hợp với các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát 02 chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: “về tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y và thực trạng, giải pháp về nguồn nhân lực ngành y tế” “về việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018”; ngoài ra, Ban tổ chức 02 cuộc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Đặc biệt, tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ban đã chất vấn nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc, được đại biểu và cử tri quan tâm theo dõi như: các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập; vấn đề ô nhiễm môi trường; các dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; vấn đề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế,... Nhiều ý kiến chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm, có tính thuyết phục cao; các kết luận chất vấn được Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số thành viên Ban đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt những quy định của pháp luật, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế nhất định:

Số lượng, chất lượng thành viên Ban tuy đã được nâng lên nhưng nhìn chung, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển hội nhập. Hầu hết đại biểu hoạt động kiêm nhiệm từ đó ảnh hưởng đến khối lượng công việc, chất lượng hoạt động của Ban.

Một số báo cáo thẩm tra của Ban có tính phản biện chưa cao, việc định hướng cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận chưa tốt. Bên cạnh đó, một số nội dung đề án, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi chậm so với thời gian quy định nên công tác thẩm tra gặp không ít khó khăn, bị động.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Ban văn hóa - xã hội đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, tăng cường đổi mới các hoạt động của Ban văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành.

Hai là, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban. Tích cực tham gia đầy đủ hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ba là, chủ động tham gia thực hiện các nội dung công việc do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công. Thành viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia tiếp công dân định kỳ và tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Bốn là, tích cực tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự án luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm là, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị địa phương để tăng cường phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra./.

Mỹ Tiên

Số lượt xem: 740

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn