Liên kết web
Thăm dò

null Thư ký kỳ họp

Thư ký kỳ họp nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thứ sáu, 11/09/2020, 09:20
Màu chữ Cỡ chữ
Thư ký kỳ họp

 

 

THƯ KÝ KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII

(Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HUY THÁI

- Sinh ngày: 13 tháng 3 năm 1968

- Quê quán: xã Như Hòa, huyện Kim Sơn,

tỉnh Ninh Bình

- Nơi ở hiện nay: số 19, đường Phạm Ngọc Thạch,

khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3958782

+ Nhà riêng : 0781.3828777

+ Di động    : 0913.861420

- Email: thainh@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÂM THỊ SANG

- Sinh ngày: 24 tháng 6 năm 1968

- Quê quán: xã Thạnh trị, huyện Thạnh Trị,

tỉnh Sóc Trăng

- Nơi ở hiện nay: số 12, đường Nguyễn Văn Uông,

phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

- Số điện thoại  : 0918.379214

- Email: sanglt@baclieu.gov.vn

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG HỒNG TRANG

- Sinh ngày: 20 tháng 9 năm 1979

- Quê quán: xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 68/8, khóm 1, phường 7,

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn

- Số điện thoại:

+ Cơ quan   : 0781.3949402

+ Nhà riêng : 0781.3823140

+ Di động    : 0918.509499

- Email: trangth@baclieu.gov.vn

 

 

Số lượt xem: 1013

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn