Liên kết web
Thăm dò

null Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

VP.Tin hoạt động
Thứ hai, 18/06/2018, 21:10
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị định 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ, bộ máy tham mưu, giúp việc cho hoạt động HĐND tỉnh có nhiều thay đổi từ mô hình hoạt động đến tổ chức bộ máy. Song, dù ở hoàn cảnh nào, Văn phòng HĐND tỉnh vẫn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tranh thủ sự lãnh đạo của Thường trực HĐND, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.
Với phương châm “Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế để ổn định, nâng dần chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xây dựng chương trình công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động,... Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng có nhiều chuyển biến rõ rệt; Văn phòng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công tác tham mưu và phục vụ.

Yêu cầu đặt ra đối với Văn phòng trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Chức năng tham mưu - phục vụ được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng quy chế và tổ chức làm việc theo quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; tổ chức các kỳ họp, phiên họp, các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo,... Hai chức năng tham mưu và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: Tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu. Vì vậy, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Đảng đoàn, Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND. Đã tham mưu tổ chức tốt các hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực phối hợp, phục vụ các Ban trong hoạt động thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu đến đại biểu để đại biểu nghiên cứu trước; xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; làm tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo thông tin phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chính xác, kịp thời, hiệu quả,... Nội dung, chương trình các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và có sự đổi mới, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn; hoạt động thẩm tra đã từng bước khắc phục được tính hình thức; chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng cao,...

 Văn phòng tham mưu tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát và giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban theo kế hoạch; hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, phương thức và nội dung giám sát phong phú hơn, thời gian, cách thức tổ chức luôn được tham mưu đổi mới, khoa học, hiệu quả, nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; sau các cuộc giám sát, Văn phòng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị và tham mưu chuyển tới các cấp, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Tham mưu làm tốt công tác tiếp nhận, chuyển, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tham mưu giữ mối liên hệ và tham gia các hoạt động do Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tổ chức. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh như: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp,… Các hoạt động đổi mới của Văn phòng trong công tác tham mưu là điểm nhấn quan trọng để khẳng định vị thế, tầm quan trọng của mình trong bộ máy Văn phòng hành chính Nhà nước nói chung và cơ quan tham mưu, giúp việc cho bộ máy dân cử nói riêng.

Trước yêu cầu đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh, trong thời gian tới, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Văn phòng tiếp tục xây dựng bộ máy đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn tốt để phục vụ tốt nhất hoạt động của HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công việc; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ, công chức Văn phòng, nhất là bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra thông tin, tham mưu xây dựng các văn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử./.

Số lượt xem: 4294

Phòng Tổng hợp

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn