Liên kết web
Thăm dò

null Văn phòng HĐND tỉnh: Linh hoạt, chủ động trong công tác tham mưu

VP.Tin hoạt động
Thứ ba, 06/02/2018, 20:45
Màu chữ Cỡ chữ
Văn phòng HĐND tỉnh: Linh hoạt, chủ động trong công tác tham mưu

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 có nhiều thuận lợi; song, cũng gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên và sự đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị, Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng tham mưu, phục vụ luôn được cải tiến, nâng lên và đáp ứng khá kịp thời, toàn diện yêu cầu hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động của Văn phòng ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, bảo đảm đạt yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Văn phòng.
Trong công tác tham mưu, năm 2017, Văn phòng đã chuẩn bị, tổ chức, phục vụ thành công 02 kỳ họp HĐND tỉnh, 10 phiên họp của Thường trực và nhiều cuộc làm việc giữa Thường trực với các ngành Trung ương, địa phương và cơ sở. Tham mưu, chủ trì soạn thảo, tham gia soạn thảo, chỉnh lý, đóng góp xây dựng văn bản được Văn phòng thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, không ngừng nâng cao chất lượng, nhất là các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh. Trong năm, đã ban hành 36 nghị quyết (trong đó, có 33 nghị quyết chuyên đề và 03 nghị quyết về nhân sự) liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Ngoài ra, tham mưu xây dựng 414 văn bản khác của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật báo cáo các Bộ, Ngành Trung ương đúng quy định; qua rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đã ban hành không có văn bản trái quy định của pháp luật.

Căn cứ nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực, các Ban giám sát 10 chuyên đề. Ngoài ra, tham mưu, phục vụ các Ban tổ chức khảo sát nắm thông tin để phục vụ cho việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp, Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp,... Chất lượng công tác tham mưu cho các hoạt động này ngày càng được cải tiến và nâng lên, đã tác động tích cực và góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND tỉnh.

Văn phòng chủ động tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung đề cương tiếp xúc cử tri, phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lịch tiếp xúc, bố trí thời gian, điểm tiếp xúc chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp kịp thời, chặt chẽ, phù hợp; cử chuyên viên theo dõi, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển đến UBND tỉnh đúng quy định. Trong năm, tổ chức, phục vụ 04 đợt tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tại 143 điểm tiếp xúc, có hơn 8.500 cử tri tham dự với gần 300 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tổ chức, phục vụ Thường trực, Ban pháp chế tiếp 149 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 147 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tất cả đơn thư yêu cầu của công dân nếu chính đáng, rõ ràng đều được Văn phòng phối hợp với Ban pháp chế tham mưu chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và hướng dẫn, giải thích cho công dân.

Công tác công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi, đáp ứng yêu cầu và có chất lượng. Quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Cổng TTĐT đại biểu dân cử, qua đó, đã phát huy tác dụng tích cực, có chất lượng và hiệu quả, phản ánh kịp thời hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện; các chủ trương, nghị quyết của HĐND, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được chuyển tải kịp thời đến các ngành, các cấp, bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Trong năm, đã đăng tải 350 tin, bài viết và hình ảnh về hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh. Nội dung, hình thức được cải tiến phong phú; số lượng truy cập đạt gần 1,7 triệu lượt, tăng hơn 300.000 lượt so năm 2016. Quản lý mạng nội bộ thông suốt, chặt chẽ, bảo đảm cho hoạt động các kỳ họp HĐND tỉnh trong việc nhận, tải tài liệu kỳ họp.

Ngoài ra, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức 07 lớp tập huấn cho gần 1.800 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Tổ chức tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ hoạt động HĐND cho các đối tượng là Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng HĐND - Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND cấp xã...       

Công tác phục vụ được quan tâm tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Đón tiếp trên 20 đoàn khách của Trung ương, các tỉnh, thành phố đến thăm, làm việc, học tập, giao lưu. Đưa đón, phục vụ trên 100 chuyến công tác của Thường trực, các ban, bảo đảm kịp thời, an toàn, chu đáo./.

Số lượt xem: 860

Ngọc Hiền

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn