Liên kết web
Thăm dò

null Văn phòng HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ hai, 05/04/2021, 15:39
Màu chữ Cỡ chữ
Văn phòng HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX (2016 - 2021) đến nay, Văn phòng HĐND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh điều hành công việc chung của HĐND tỉnh; phối hợp hoạt động với các Ban của HĐND tỉnh, bảo đảm đúng quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với chức năng, nhiệm vụ được giao Văn phòng HĐND đã tham mưu cho Thường trực HĐND tổ chức 17 kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ban hành 263 nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Văn phòng đã làm tốt công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban một cách khoa học, không trùng lặp; chương trình, nội dung giám sát của các Ban; tham mưu Thường trực phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định. Trước mỗi kỳ họp, Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, triển khai đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh; tài liệu liên quan đến việc tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, kịp thời gửi đến đại biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, Văn phòng HĐND tỉnh còn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh đúng theo quy định, tổng hợp 5.138 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh. Đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn. Tham mưu, phối hợp với các địa phương bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp dân tại nơi ứng cử. Tiếp nhận xử lý 862 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho Thường trực, Ban pháp chế của HĐND tỉnh chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong công tác giám sát, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 69 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung giám sát là những vấn đề có tầm ảnh hưởng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân, những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm, nhất là thực hiện tái giám sát để đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, có nhiều cách làm sáng tạo, tăng cường giám sát trực tiếp và đối thoại với doanh nghiệp và người dân. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đã đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các kiến nghị đều sát đúng, phù hợp với thực tế; nhiều kiến nghị được thực hiện ngay trong quá trình giám sát. Kết quả giám sát, khảo sát được đại biểu đồng tình, đánh giá cao, góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả và vị thế của HĐND tỉnh.

Trong công tác phục vụ, Văn phòng HĐND tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện để các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, lễ nghi khánh tiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, phiên họp, hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thời gian tới, Văn phòng HĐND tỉnh (nay là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, phục vụ. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phòng Công tác HĐND

Số lượt xem: 10079

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn