Liên kết web
Thăm dò

null Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 19/08/2021, 11:01
Màu chữ Cỡ chữ
Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019”; tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh thống nhất thông qua nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019, với những nội dung cơ bản như:

Giai đoạn 2017 - 2019, cử tri trong tỉnh đã gửi đến HĐND tỉnh 129 ý kiến, kiến nghị trên hầu hết các lĩnh vực, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Qua giám sát cho thấy: có 46 nội dung đã được trả lời, giải thích cụ thể tại kỳ họp; 32 / 83 nội dung đã cơ bản giải quyết xong; 51 / 83 nội dung đang triển khai thực hiện, trong đó, có 05 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương; 46 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Nhìn chung, các kiến nghị được giải quyết đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đối với những kiến nghị chính đáng, nhưng chưa có nguồn lực để thực hiện đã được đưa vào kế hoạch, phân kỳ thực hiện trong thời gian tới; đối với những kiến nghị phải thực hiện thường xuyên, lâu dài đã có quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả ở nhiều mức độ khác nhau; không có kiến nghị nào của cử tri chưa được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số hạn chế nhất định. Số lượng ý kiến, kiến nghị phải tiếp tục thực hiện còn khá lớn, tính đến thời điểm giám sát, còn 51/83 nội dung phải tiếp tục thực hiện; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri dù đã kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, tiến độ giải quyết một số kiến nghị còn chậm so với lời hứa, việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chuyển biến còn chậm; một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa nêu ra giải pháp cụ thể, mốc thời gian thực hiện, hoàn thành, hiệu quả thực hiện chưa cao.

Để các ý kiến, kiến nghị của cử tri được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng trong thời gian tới và khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, HĐND tỉnh đề nghị:

Các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND, các ngành, địa phương có liên quan. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đúng, đầy đủ đến các cơ quan chức năng, UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kịp thời kết quả giải quyết cho cử tri, người dân.

UBND tỉnh: Chỉ đạo các Sở, Ngành có liên quan và địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các nội dung phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực mà cử tri bức xúc, phản ánh như: ô nhiễm môi trường đô thị, khu dân cư tập trung, ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản; tình trạng sản xuất, mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thủy sản giả, kém chất lượng; bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu,...; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần,...

Sở Tài nguyên và Môi trường: Nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh: ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất công, hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường đô thị, khu dân cư tập trung và trong nuôi trồng thủy sản; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh; giải quyết dứt điểm những vấn đề có liên quan đến việc các hộ dân lấn chiếm đất công của Trung tâm thực nghiệm tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai và tuyến đê biển Đông; giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu vực 50ha do Huyện ủy Hòa Bình quản lý. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các cá nhân, tổ chức nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh thực hiện việc xả thải không đúng quy chuẩn ra môi trường,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt đề án di dời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ vào các Khu tái định cư; quy hoạch vùng nuôi tôm siêu thâm canh; phối hợp với cơ quan chức năng huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và UBND huyện Đông Hải thống nhất thời gian cải tạo ao đầm của các hộ dân nuôi trồng thủy hải sản ở các xã giáp ranh hai tỉnh.

Sở Xây dựng: Trong thời gian chờ cân đối nguồn vốn để tiếp tục triển khai thi công Dự án Bờ kè hai bên bờ sông Bạc Liêu, nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án được cải tạo, sửa chữa nhà ở, đảm bảo cuộc sống.

Sở Giao thông vận tải: Tham mưu UBND tỉnh thực hiện kịp thời công tác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông; chủ động phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc một số hộ dân còn lấn chiếm bờ kè khu vực chợ Hòa Bình.

Sở Công Thương: Tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về vốn, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện nông thôn theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân bơm chích tạp chất vào tôm, sản xuất, mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc thú y thủy sản giả, kém chất lượng,...

UBND cấp huyện: Tăng cường công tác quản lý đất công, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp các Sở, Ngành tỉnh xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra và kịp thời xử lý các hành vi xả thải không đạt quy chuẩn ra môi trường đối với các hộ nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn. Chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn quản lý đối với các tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất công, đê biển, hành lang đê biển; vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm quy định về bảo vệ môi trường,...

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 549

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn