Liên kết web
Thăm dò

null Vai trò của Chủ tọa kỳ họp trong nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Nghiên cứu
Chủ nhật, 23/02/2020, 13:33
Màu chữ Cỡ chữ
Vai trò của Chủ tọa kỳ họp trong nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp,  Chủ tọa kỳ họp phải luôn dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động này. Tùy theo nội dung từng kỳ họp, song nhìn chung thực tế đã qua, hầu như các kỳ họp HĐND đều dành một phần ba thời gian của chương trình kỳ họp cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tọa kỳ họp HĐND đã điều hành phần chất vấn theo hướng gợi mở, phát huy dân chủ, tính tích cực của đại biểu; tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; điều hành mềm dẻo nhưng vẫn kiên quyết, linh hoạt xử lý những tình huống phát sinh; tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn nhưng vẫn mang tính xây dựng. Đối với những vấn đề nổi cộm đã dành thời gian hợp lý để người chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, tranh luận, nếu chưa sáng tỏ vấn đề thì chủ tọa kỳ họp có kết luận hoặc yêu cầu người trả lời chất vấn trả lời sau bằng văn bản. Sau mỗi nội dung chất vấn Chủ tọa có kết luận rõ ràng, tùy theo thực tế mà gợi ý chất vấn bổ sung hoặc tái chất vấn nếu thấy cần thiết để làm rõ vấn đề. Với những điều hành nêu trên, hoạt động chất vấn của HĐND cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát huy được vai trò của Chủ tọa kỳ họp, sự tích cực chủ động của đại biểu HĐND, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Thực tế cho thấy hoạt động chất vấn đã góp phần khẳng định vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội địa phương có những chuyển biến theo hướng tích cực; một số vấn đề bức xúc được công khai, dân chủ, minh bạch, có giải pháp từng bước khắc phục. Hoạt động chất vấn trở thành một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp, được cử tri và dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại một số kỳ họp của HĐND thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là: một số đại biểu chưa tích cực chất vấn, một số câu hỏi chưa thật sự là câu hỏi chất vấn mà chỉ là câu hỏi nêu vấn đề hoặc hỏi để biết, câu hỏi còn chung chung. Một số người trả lời chất vấn còn vòng vo, né tránh; chưa xác định rõ trách nhiệm của mình, chưa đề ra các giải pháp cụ thể, rõ lộ trình và có tính khả thi nên chất lượng và hiệu quả chất vấn chưa cao, gây khó khăn nhất định trong việc điều hành chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do đại biểu còn ngại va chạm; kiến thức, kỹ năng trong hoạt động HĐND nói chung, trong hoạt động chất vấn nói riêng của đại biểu còn hạn chế,...

Trong thời gian tới, để phát huy vai trò của Chủ tọa kỳ họp trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp phải xác định đúng và trúng nội dung, nhóm vấn đề tập trung chất vấn; việc điều hành nội dung chất vấn của Chủ tọa phải dân chủ, khoa học; linh hoạt, gợi mở; tập trung vào trọng tâm, trọng điểm; tái chất vấn đến cùng và kết thúc đúng lúc.  Trong quá trình điều hành chất vấn, yêu cầu người chất vấn nêu câu hỏi chất vấn phải ngắn gọn, đi vào trọng tâm và đề nghị người trả lời chất vấn phải làm rõ thực trạng, trách nhiệm và đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề bức xúc cử tri quan tâm. Yêu cầu người trả lời chất vấn trả lời cụ thể, rõ ràng, giải trình ngắn gọn, vào thẳng vấn đề theo yêu cầu câu hỏi đặt ra; thẳng thắn nhận trách nhiệm và xác định rõ tiến độ, biện pháp khắc phục khả thi. Đối với những vụ việc nổi cộm thì dành thời gian hợp lý để người chất vấn và người trả lời chất vấn có sự đối thoại, tranh luận; nếu chưa sáng tỏ vấn đề thì Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn có kết luận yêu cầu người trả lời chất vấn trả lời sau bằng văn bản. Sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đề nghị Thường trực HĐND phải tăng cường giám sát việc thực hiện “lời hứa” của người trả lời chất vấn thì hoạt động chất vấn mới đạt hiệu quả cao như mong đợi./.

 

Ban Biên tập

Số lượt xem: 1102

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn