Liên kết web
Thăm dò
Danh sách ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XV
Danh sách ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XV
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

Description: F:\ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÓA XV\Lữ Văn Hùng.jpg

                                      

 

Họ và tên: Lữ Văn Hùng

Tên thường gọi: Lữ Văn Hùng

Ngày sinh: 01/01/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày vào Đảng: 29/8/1981

Đại biểu Quốc hội khóa: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biều Hội đồng nhân dân: khóa X

Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động

Hoạt động của đại biểu Quốc hội Lữ Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Huy Thái

Tên thường gọi: Nguyễn Huy Thái

Ngày sinh: 13/3/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 13/11/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV,XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động

Hoạt động của đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái

Description: F:\ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÓA XV\Trần Thị Hoa Ry.jpg

Họ và tên: Trần Thị Hoa Ry

Tên thường gọi: Trần Thị Hoa Ry

Ngày sinh: 11/4/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/3/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIV,XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

¬ Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động

Hoạt động của đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry

Description: F:\ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÓA XV\Trần Thị Thu Đông.jpg

Họ và tên: Trần Thị Thu Đông

Tên thường gọi: Trần Thị Thu Đông

Ngày sinh: 24/10/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Ngày vào đảng: 12/3/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

¬ Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động

Hoạt động của đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Đông

Description: F:\ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÓA XV\Lê Thị Ngọc Linh.jpg

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Linh

Tên thường gọi: Lê Thị Ngọc Linh

Ngày sinh: 22/7/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học, khai thác thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 3/12/2010

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

¬ Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động

Hoạt động của đại biểu Quốc hội Lê Thị Ngọc Linh

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn