Liên kết web
Thăm dò
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ điện thoại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

01

Trần Thanh Bình

Chánh Văn phòng

0913.892880

02

Hoàng Đình Liêm

Phó Văn phòng

0918.457457

03

Nguyễn Văn Lập

Phó Văn phòng

3979772

0913.648336

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân                                     

04

Huỳnh Ngọc Hiền

Trưởng Phòng

 

0919.762276

05

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Phó Phòng

0946.292947

06

Ngô Thiện Lương

Chuyên viên

0919.400059

07

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nhân viên

0944.558234

Phòng Công tác Quốc hội                                     

08

Bùi Thị Luyến

Chuyên viên

0913.677738

09

Lê Thanh Thúy

Chuyên viên

0937.997115

10

Lê Thanh Phú

  Chuyên viên

0988.101404

Phòng Thông tin - Dân nguyện                                     

11

Nguyễn Hoa Anh Đào

Trưởng Phòng

0944.302555

12

Vũ Văn Hữu

Chuyên viên

0913.601081

13

Trần Minh Trí

Chuyên viên

0948.192196

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị                      

3956528

14

Ngô Thành My

Trưởng Phòng

 

0913.322661

15

Lê Thị Bích Thủy

Kế toán

 

0908.971999

16

Nguyễn Trọng Nam

Chuyên viên

 

0987.239621

17

Thái Thị Thu Trang

Chuyên viên

0945.646728

18

Thái Trần Diễm Trang

Nhân viên

0949.708672

19

Dương Thanh Ngân

Nhân viên

0817.724580

20

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nhân viên

 

0917.756266

21

Huỳnh Diệu Hiền

Nhân viên

0916.640706

22

Lý Quang Lưu

Tài xế

 

0918.829252

23

Lê Minh Phát

Tài xế

 

0913.837531

24

Bùi Trung Vinh

Tài xế

 

0944.919883

25

Danh Phương Lượng

Tài xế

 

0902.676200

Số Fax                                                        3955192

 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn