Liên kết web
Thăm dò
Hoạt động giám sát
Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (25/11/2022)

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trong 02 ngày (23 - 24/11/2022), Ban kinh tế - ngân sách tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Bà Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì cuộc họp.

Ban văn hóa - xã hội giám sát tình hình và kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2022 tại Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (01/11/2022)
Icon Image

Chiều ngày 31/10/2022, Đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội do bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2022.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2021 (27/10/2022)
Icon Image

Sáng ngày 27/10/2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2021”; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số Sở, Ngành, Đoàn thể và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ban văn hóa - xã hội giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2022 tại huyện Đông Hải (25/10/2022)
Icon Image

Sáng ngày 25/10/2022, Đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2022.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (24/10/2022)
Icon Image

Chiều ngày 24/10/2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững (17/10/2022)
Icon Image

Chiều ngày 13/10/2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2021”.

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (14/10/2022)
Icon Image

Chiều ngày 12/10/2022, Đoàn giám sát của Ban pháp chế do bà Trương Ngọc Thảo, Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình và kết quả thực hiện một số công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (07/10/2022)
Icon Image

Sáng ngày 06/10/2022, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình và kết quả thực hiện một số công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021.

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Phước Long (14/09/2022)
Icon Image

Ngày 08 - 09/9/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Phước Long về thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (15/07/2022)
Icon Image

Theo báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) cho thấy, việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thời gian qua trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến rõ nét, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tăng từ 75% (năm 2016) lên 81% (năm 2021); chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư, chất thải rắn trong quá trình sản xuất công nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất thải rắn y tế tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện, xã được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo theo quy định

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn