Liên kết web
Thăm dò
Hoạt động giám sát
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện Hòa Bình (15/10/2021)
Icon Image

Thực hiện kế hoạch giám sát công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, ngày 14/10, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình.

Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách làm việc với Ban QLDA các công trình NN và PTNT, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh (06/10/2021)
Icon Image

Ngày 05/10/2021, Đoàn giám sát của Ban KT - NS của HĐND tỉnh do bà Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban QLDA các công trình NN và PTNT, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào và Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào từ khi được phê duyệt chủ trương đến nay.

Giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (08/04/2021)
Icon Image

Sáng ngày 08/4, Đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Ban văn hóa - xã hội giám sát hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Phước Long (07/04/2021)
Icon Image

Chiều ngày 06/4, Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Ban văn hóa - xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phước Long về công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao (VH - TT) cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2020.

Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu từ khi thành lập đến nay (02/04/2021)

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu theo quy định của pháp luật từ khi thành lập đến hết năm 2020, từ ngày 29/3 - 01/4/2021, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do bà Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban kinh tế - ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh (26/03/2021)
Icon Image

Sáng ngày 26/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung của buổi làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (26/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; sáng ngày 24/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường (26/03/2021)
Icon Image

Ngày 23/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hòa Bình (26/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; sáng ngày 22/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hòa Bình.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phước Long (22/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; ngày 19/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông La Văn Viễn, Phó trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Phước Long.

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn