Liên kết web
Thăm dò

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH

 

 

Họ và tên: Phạm Thành Phước

Năm sinh: 02/3/1978

Quê quán:  Giá Rai, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 02/11/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị hành chính

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3955484

            + Di động        : 0918 458978 - 0961 526868

Email: phuocpt@baclieu.gov.vn

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn