Liên kết web
Thăm dò

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Họ và tên: Hoàng Đình Liêm

Năm sinh: 1976

Quê quán: Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật; cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3923999

            + Di động        : 0918 457457

Email: liemhd@baclieu.gov.vn

 

 

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn