Liên kết web
Thăm dò

PHÒNG TỔNG HỢP

 

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hiền, Trưởng phòng

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chính trị

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0919 762276

Email: hienhn@baclieu.gov.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó phòng

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân anh văn

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0946 292947

Email: tienntm@baclieu.gov.vn

 

 

Họ và tên: Ngô Thiện Lương, Chuyên viên

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0919 400059

Email: luongnt@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn