Liên kết web
Thăm dò
TÀI LIỆU GIÁM SÁT, KHẢO SÁT
Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 (11/05/2020)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát

Giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (23/04/2020)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát

Giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (05/02/2020)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát

Giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay (27/12/2019)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát - Thông báo thời gian làm việc của Đoàn giám sát - Báo cáo kết quả giám sát

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn