Thống kê tin bài
Có 12 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2021 ĐẾN NGÀY 31/10/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin mới nhất , Tin hoạt động Cấp thiết nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam 19/10/2021 09:40 Trần Minh Trí
2 Công khai ngân sách Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) 18/10/2021 14:31 Trần Minh Trí
3 Tin mới nhất , Thông tin kỳ họp Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 18/10/2021 11:12 Trần Minh Trí
4 Tin mới nhất , Thông tin kỳ họp Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 15/10/2021 11:27 Trần Minh Trí
5 Tin mới nhất , Hoạt động giám sát Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng tại huyện Hòa Bình 15/10/2021 11:24 Trần Minh Trí
6 Tin mới nhất , Tin hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Bạc Liêu 15/10/2021 11:22 Trần Minh Trí
7 Tin mới nhất , Tin hoạt động Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 12/10/2021 11:17 Trần Minh Trí
8 Tin mới nhất , VP.Tin hoạt động Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng quà cho người dân từ vùng dịch về Bạc Liêu 08/10/2021 14:01 Trần Minh Trí
9 Nhiệm vụ, quyền hạn Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội 08/10/2021 10:11 Trần Minh Trí
10 Tin mới nhất , Hoạt động giám sát Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách làm việc với Ban QLDA các công trình NN và PTNT, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh 06/10/2021 14:39 Trần Minh Trí
11 Tin mới nhất , Tin hoạt động Thông báo Chương trình nghị sự Kỳ họp; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và các cơ quan hữu quan trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu 05/10/2021 15:30 Trần Minh Trí
12 Thư viện ảnh Ảnh hoạt động kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 01/10/2021 13:41 Trần Minh Trí
Có 12 kết quả

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn