Thống kê tin bài
Có 0 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2022 ĐẾN NGÀY 31/10/2022
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
Có 0 kết quả

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn