Liên kết web
Thăm dò
TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chuyên đề 3 (04/06/2020)
Icon Image

- Ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự bất cập của tư tưởng yêu nước trong khuôn khổ ý thức hệ phong kiến: “Trung quân, ái quốc”, chống Pháp giúp vua (Cần Vương), để đi đến quan niệm mới: dân là dân nước, nước là nước dân.

Chuyên đề 2 (04/06/2020)
Icon Image

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã nhiều lần phải đương đầu với kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội và từ thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm, đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Trí tuệ đánh giặc, giữ nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam.

Chuyên đề 1 (04/06/2020)
Icon Image

Khái niệm, Nguồn gốc, Quá trình hình thành Tư Tưởng Hồ Chí MinhBác Hồ đọc báo ở chiến khu Việt Bắc, năm 1951

Chuyên đề 10 (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân

Chuyên đề 4 (04/06/2020)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của Khối Đại đoàn kết dân tộc

Chuyên đề 5 (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

Chuyên đề 6 (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc phòng toàn dân, Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Chuyên đề 7 (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Chuyên đề 8 (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Chuyên đề 9 (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn