Liên kết web
Thăm dò
Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh
Màu chữ Cỡ chữ
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII (Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ ÁI NAM

- Sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1963

- Quê quán: Long Điền Đông, huyện Đông Hải,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 14/2, đường Hòa Bình,

phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số điện thoại: 0913.892238

- Email: namlta@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THANH HÙNG

- Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1959

- Quê quán: xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Phước Long, huyện Phước

Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0781.3823834

+ Di động  : 0913.990661

- Email: hunglt@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ HỒNG THU

- Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1964

- Quê quán: xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện nay: số 212/44, đường Võ Thị Sáu,

khóm 8,  phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0781.3824029

+ Di động  : 0918.483398

- Email: thulh@baclieu.gov.vn 

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn