Liên kết web
Thăm dò
Thông tin kỳ họp
Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (30/09/2022)
Icon Image

Chiều ngày 30/9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền với những nội dung quan trọng, trực tiếp phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh (22/07/2022)

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ năm thống nhất thông qua chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

Phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030 (22/07/2022)

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; ngày 15/7/2022, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thống nhất thông qua nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, với một số nội dung cơ bản sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 (22/07/2022)

Ngày 15/7/2022, kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X phê chuẩn Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến tất cả ngành nghề, người làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động; ưu tiên các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng nghề.

Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/07/2022)

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết  quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể:

Bế mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (15/07/2022)
Icon Image

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; sáng ngày 15/7/2022, kỳ họp tiếp tục với các nội dung: trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm, tại phiên làm việc buổi chiều ngày 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (15/07/2022)
Icon Image

Trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết tán thành và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Cao Xuân Thu Vân (do chuyển công tác về Trung ương) và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Tấn Khương (nghỉ hưu theo chế độ).

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (15/07/2022)
Icon Image

Theo báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) cho thấy, việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thời gian qua trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến rõ nét, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tăng từ 75% (năm 2016) lên 81% (năm 2021); chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư, chất thải rắn trong quá trình sản xuất công nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất thải rắn y tế tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện, xã được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo theo quy định

Hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (15/07/2022)
Icon Image

Tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Khai mạc kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (15/07/2022)
Icon Image

Sáng ngày 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn