Liên kết web
Thăm dò
Thông tin kỳ họp
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (18/10/2021)

Căn cứ kết quả hội nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan về việc thống nhất tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; ngày 15/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X như sau:

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (15/10/2021)
Icon Image

Chiều 14/10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan.

Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (19/08/2021)

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; HĐND tỉnh thống nhất quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại nghị định này, cụ thể như sau:

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (19/08/2021)

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X thống nhất thông qua quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (19/08/2021)

Căn cứ Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; ngày 13/8/2021, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh (19/08/2021)

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, HĐND tỉnh thông qua chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2022 như sau:

Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 (19/08/2021)

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019”; tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh thống nhất thông qua nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019, với những nội dung cơ bản như:

Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. (19/08/2021)

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu và mức hỗ trợ cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia, cụ thể:

Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh (19/08/2021)

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh thông qua chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (19/08/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19”; trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại điều 2 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn