Liên kết web
Thăm dò
Ban kinh tế - Ngân sách
Ban kinh tế - Ngân sách
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Kinh tế - Ngân sách

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

 

 

Họ và tên: Hồ Thị Tuyết Nhung (Trưởng Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24/7/1977

Quê quán: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/12/2006

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.099030

Email: nhunghtt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Lý Chí Kiệt (Ủy viên chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 01/7/1979

Quê quán: Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kế toán tổng hợp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0918.706740

Email: kietlck@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Hồ Thanh Thủy (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 19/5/1975

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/12/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0919.135839

Email: thanhthuy@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Lưu Hoàng Hà (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 19/5/1964

Quê quán: Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/3/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.893432

Email: luuhoangha432@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Dũng (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 01/7/1962

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/4/1984

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.631194

Email: NguyenThanhDung@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Phan Thị Thu Oanh (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12/8/1969

Quê quán: Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/5/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Nuôi trồng thủy sản

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0989.102126

Email: thuoanhsnnbl@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Ngô Thành Thật (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10/11/1961

Quê quán: Xã Long Hòa, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 12/1985

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Cảnh sát nhân dân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990033

Email: baclieu@canhsat.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Văn Út (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 07/7/1967

Quê quán: Xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/10/1990

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.665860

Email: tranvanut@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Truyền (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24/12/1969

Quê quán: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/7/1997

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990777

Email: truyennv@baclieu.gov.vn

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngôn (Trưởng ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 09/5/1963

Quê quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/02/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.167466

Email: nguyenvanngon@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Huỳnh Dao (Phó Ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 20/3/1973

Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/01/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Triết học, ĐH Đông Nam Á học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0984.535838

Email: daotth@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Trà Văn Bắc (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 27/10/1963

Quê quán: Xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/10/1983

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.036388

Email: bactv@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Bình Tân (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 23/12/1974

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/9/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.952633

Email: tannb@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Chí Thiện (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 12/11/1966

Quê quán: Xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/3/1992

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.990167

Email: thiennc@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 03/12/1965

Quê quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 17/10/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế; ĐH Giáo dục chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0919.212771

Email: 0

 

 

 

Họ và tên: Lê Thanh Giang (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 18/7/1970

Quê quán: Xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 26/01/1988

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Giáo dục học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0918.419667

Email: gianglt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Bùi Tấn Bảy (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 06/4/1968

Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/11/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990236

Email: buitanbay@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Thị Yến (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10/10/1967

Quê quán: Xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện tại: Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/01/1998

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Y khoa - CKI

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0919.059552

Email: yendo.bs@gmail.com

 

BAN PHÁP CHẾ

 

 

Họ và tên: Bùi Thanh Nguyên (Trưởng ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 25/12/1970

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/01/1995

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.124979

Email: buithanhnguyen@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: La Văn Viễn (Phó ban chuyên trách)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10/10/1967

Quê quán: Xã Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/5/2007

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0918.351908

Email: vienlv@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Lưu Văn Liêm (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 03/10/1964

Quê quán: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 04/01/1986

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: 0913.952466

Email: 0

 

 

 

Họ và tên: Phan Thanh Duy (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 10/7/1976

Quê quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 24/7/1999

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.632412

Email: duypt@baclieu.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Long Quang Dũng (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 23/12/1967

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/6/1996

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0988.989360

Email: 0

 

 

 

Họ và tên: Hồ Hữu Tiến (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 01/01/1974

Quê quán: Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 03/12/1998

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Quản lý xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905.165012

Email: huutien19742018@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 15/7/1967

Quê quán: Xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Nơi ở hiện tại: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/4/1992

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.892637

Email: kiet.bnctubl@yahoo.com.vn

 

 

 

Họ và tên: Đặng Tiến Út (Ủy viên)

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 02/9/1962

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện tại: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 06/7/1982

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0913.990980

Email: tienut@baclieu.gov.vn

 

 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn