Liên kết web
Thăm dò
Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
* Kỳ họp thứ hai (ngày 12 - 13/8/2021)
* Kỳ họp thứ tư (ngày 08 - 09/12/2021)
* Kỳ họp thứ năm (ngày 14 - 15/7/2022)
* Kỳ họp thứ sáu (ngày 30/9/2022)
* Kỳ họp thứ tám (ngày 12-13/12/2022)
NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
* Kỳ họp thứ nhất (Ngày 17/6/2016)
* Kỳ họp thứ hai (Ngày 28 - 29/7/2016)
* Kỳ họp thứ ba (Ngày 06 - 08/12/2016)
* Kỳ họp thứ tư (Ngày 13 - 14/7/2017)
* Kỳ họp thứ năm (Ngày 05 - 07/12/2017)
* Kỳ họp thứ bảy (Ngày 12 - 13/7/2018)
* Kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) (Ngày 02/11/2018)
* Kỳ họp thứ chín (Ngày 04 - 06/12/2018)
* Kỳ họp thứ 10 (Ngày 11 - 12/7/2019)
* Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) (Ngày 12/11/2019)
* Kỳ họp thứ 12 (Ngày 04 - 06/12/2019)
* Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) (Ngày 06/3/2020)
* Kỳ họp thứ 14 (Ngày 09 - 10/7/2020)
* Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) (Ngày 23/11/2020)
* Kỳ họp thứ 16 (Ngày 07 - 08/12/2020)
NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016
* Kỳ họp thứ nhất (Ngày 20/6/2011)
* Kỳ họp thứ hai (Ngày 28 - 29/7/2011)
* Kỳ họp thứ ba (Ngày 22 - 23/9/2011)
* Kỳ họp thứ tư (Ngày 06 - 08/12/2011)
* Kỳ họp thứ năm (Ngày 11 - 13/7/2012)
* Kỳ họp thứ sáu (Ngày 04 - 07/12/2012)
* Kỳ họp thứ bảy (Ngày 15 - 17/7/2013)
* Kỳ họp thứ tám (Ngày 04 - 06/12/2013)
* Kỳ họp thứ mười một (Ngày 16/7/2014)
* Kỳ họp thứ mười hai (Ngày 10/12/2014)
* Kỳ họp thứ 13 (Ngày 09 - 10/7/2015)
* Kỳ họp thứ 14 (Ngày 09 - 10/12/2015)
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vpdbnd@baclieu.gov.vn